Werken op afstand (in het recente verleden noemden we dit Het Nieuwe Werken) staat steeds meer in de belangstelling. Wanneer er meer en meer medewerkers zijn die op afstand werken verandert er veel voor de organisatie. Deze training richt zich op leidinggevenden, teamchefs en medewerkers die een slag (willen) slaan in het managen, organiseren en sturen van een organisatie waar flexibel en op afstand gewerkt wordt.

Focus

De training focust op de processen en de impact die meer flexibiliteit en afstand kan hebben op de mens en de organisatie. Deze training richt zich niet op de facilitaire zaken (laptops, inlog mogelijkheden, huisvestiging, etc)

Aan de orde komen zaken als: wat betekent het concreet, wat verandert er fundamenteel en hoe kun je met die veranderingen omgaan. Hoe leidt je de verandering in goede banen zodat het acceptatie-proces wordt vergroot en daarmee de kans dat de implementatie een succes wordt.

Deelnemers krijgen inzichten in de grootste valkuilen. Zij leren omgaan met belemmeringen en onzekerheid. Zij krijgen inzicht in de belangrijkste veranderingen en de impact daarvan op alle niveaus van de organisatie. De trainingen zijn enerzijds zeer praktisch, met oefeningen die de deelnemers direct in de praktijk kunnen brengen, aangevuld met een stuk theoretische kennis.

Resultaat

  • Het kunnen herkennen van de belangrijkste veranderingen, op individueel-, team- en organisatieniveau
  • Het leren omgaan met veranderingen en belemmeringen
  • Concrete handvaten voor andere leiding/sturing/leiderschap
  • Een betere acceptatie flexibeler werken op afstand in uw organisatie, snellere implementatie

Vorm en duur

Twee blokken van twee dagen, meteen halve terugkom dag. De training kan ook op maat incompany ingericht worden.