Vertrouwen is kostbaar en gebrek aan vertrouwen helemaal. Vertrouwen gaat over geloofwaardigheid en integriteit. Over afspraken nakomen. Dat iets delen niet betekent dat je er achter je rug om over gepraat wordt of misbruik van gemaakt wordt. Als er gebrek is aan vertrouwen, is dat vaak lastig bespreekbaar. Hoe kun je vertrouwen in een team vergroten? Speciaal daarvoor hebben een simpele test ontwikkeld. Onze ervaring is dat de uitslag van deze test een prima uitgangspunt is om vertrouwen in het team bespreekbaar te maken.

Lees meer over de workshop communicatie vertrouwen als basis.

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Met goed geplaatste feedback op het goede moment ruim je veel misverstanden uit de weg. Tijdens deze teamworkshop leren teamleden hoe ze elkaar kunnen aanspreken op hun manier van samenwerken. Hoe kun je als team hier een begin mee maken, wat zijn de stappen van feedback en hoe kun je deze vaardigheden toepassen, leer je in deze workshop over feedback.

Lees meer over de workshop communicatie feedbackcultuur.

Iedereen heeft zijn eigen manier van communiceren en dat kan tot hilarische misverstanden leiden. In deze workshop maken we snel zichtbaar hoe het team gewend is met elkaar te communiceren, de impact ervan en wat beter kan in de communicatie. Resultaat: het team kan makkelijker communicatie patronen herkennen en als het nodig om buigen.

Lees meer over de workshop communicatiestijlen herkennen.

Open training voor iedereen die meer regie over zijn leven wil. Hoe geef je leiding aan jezelf? Hoe neem je regie over je eigen leven zodat je minder het gevoel hebt dat het leven je overkomt. En wat is daar eigenlijk het belang van? Waarom doe jij op dit moment wat je doet? Heb je nog plezier in het werk dat je doet? En hoe is het met je privéleven? En wie is hier verantwoordelijk voor? Je baas, je partner, je kinderen of jijzelf?!

Lees meer over de training Persoonlijk Leiderschap.

Hoe zit het met jouw zelfkennis? Weet je waar je kwaliteiten liggen maar ook wat je valkuilen zijn? En weet je dit ook van je collega’s? In deze workshop breng je de eigen kernkwadranten in kaart, maar ook die van je teamleden. Wanneer verschillende teamleden de kernkwadranten in kaart brengen, kunnen deze samengebracht worden in dubbele kernkwadranten. Deze dubbele kernkwadranten zijn een effectief hulpmiddel in de interactie in het team.

Lees meer over de workshop Kernkwadranten