Samenwerken levert betere oplossingen op.

4 tips om conflicten te voorkomen

Hoe voorkom je conflicten?

Omgaan met meningsverschillen

Meningsverschillen, die hebben we allemaal. De manier waarop we met deze verschillen omgaan, bepaalt of het tot een conflict komt. Binnen een team ontstaan conflicten eigenlijk altijd door het niet (goed) omgaan met meningsverschillen.

Hoe ontstaat een conflict?

Een verschil van mening is niet erg. Het gaat pas mis als je persé gelijk wilt krijgen. Dus als iemands mening vast staat als ‘waarheid’ en hij niet bereid is naar de mening van de ander te luisteren. Zodra partijen gaan vechten voor hun mening, ontstaat een conflict.

Een meningsverschil hoeft geen conflict te worden

De kunst bij een meningsverschil is om altijd in gesprek te blijven en de ander te respecteren. Soms is het nodig om toe te geven: ‘blijkbaar zijn we het niet met elkaar eens’. In bedrijven en teams is er altijd een hoger doel dan het individuele doel: ‘We doen het voor de klant.’ Het is goed om dat te benoemen en het kan ook een eye-opener zijn: ‘daar zijn we het dus wél over eens, dan gaan we daarmee verder.’ Samen verder willen, de relatie willen behouden, dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voorkomen van conflicten.

Werken aan een succesvol team

Een succesvol team kan omgaan met meningsverschillen, het voorkomt het ontstaan van conflicten, omdat de leden de pijnpunten durven benoemen. Dat is spannend, maar noodzakelijk. Bekijk welke wegen wél naar het gezamenlijk doel leiden. Soms met meningsverschillen, maar altijd zonder conflict.

Tip 1: Accepteer een verschil van mening. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Neem als vertrekpunt waar je het wel over eens bent.

Tip 2: Als je weet wat jullie gezamenlijke doel is, spreek dan samen af hoe je omgaat met meningsverschillen. Tellen de meeste stemmen? Zoek je een andere weg?

Tip 3: Kijk naar wat wel mogelijk is. Zo ontstaat weer ruimte voor een gesprek, houd je de relatie in stand en kom je verder.

Tip 4: Doe de teamscan

Omgaan met meningsverschillen, het is een van de veertien aspecten die het functioneren van een team beïnvloeden. Wil je weten wat die andere aspecten zijn en hoe jouw team functioneert? Vul de teamscan in.

Beslissingen nemen zonder conflict

Hoe je beslissingen zónder conflicten neemt

Het nemen van een besluit zonder conflicten, het lijkt zo makkelijk. We hakken snel de knoop door of doen “gewoon” een rondje  ‘meeste’ stemmen. Een beslissing kan zo genomen zijn, toch?

Maar hoe beslis je als team echt mét elkaar, waarbij het besluit gedragen wordt en je echt commitment hebt? Dat blijkt in de dagelijkse praktijk nog niet zo eenvoudig. Nadat je iedereen om input hebt gevraagd en een besluit is genomen waarvan je dacht dat iedereen het hier mee eens was, blijkt dat het idee toch niet helemaal gedragen wordt. Opeens komen daar de tegenwerping, de conflicten, de roddels en de gesprekken die niet hebben plaatsgevonden tijdens de vergadering, maar wel plaatsvinden bij de koffiemachine. Een ongewenste situatie. Het roddelcircuit is nauwelijks te beïnvloeden en gaat een eigen leven leiden. Voor je het weet zit je met een genomen besluit in je maag , dat niet echt gedragen wordt binnen je organisatie.

Lees meer