Speel het teamspel

De workshop het teamspel. Hoe effectief werkt het team samen? Met dit teamspel onderzoeken de teamleden op een creatieve manier wat het team typeert. Wat gaat goed, waar kan de samenwerking beter.  Het team spel is de manier om binnen het team met elkaar de dialoog aan te gaan hoe het team functioneert.   Veertien aspecten die van belang zijn voor effectieve samenwerking worden in dit teamspel behandeld. Denk hierbij aan vragen over doelstellingen, besluitvormingsprocedures of pro-actviteit maar ook aspecten gaan over het onderlinge vertrouwen en wat de onderlinge communicatie typeert.

Het teamspel

De vragen van dit spel gaan over verschillende samenwerkingsaspecten en bevat verrassende opdrachten. Interactief dus! De verschillende categorieën die wij hanteren voor ons team spel zijn gebaseerd op het samenwerkingsmodel van Teamcoaching International (www.teamcoachinginternational.com). Het team kan er voor kiezen met alle categorieën van dit spel te spelen of juist heel specifiek met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan. Het spel  kan heel goed gecombineerd worden met de teamtest.

Resultaat: Inzicht in de samenwerking in het team en concrete verbeter acties.