Teambuilding en samenwerken

Team of groep?

Wij geven trainingen & workshops in verschillende soorten organisaties, in verschillende branches en organisatieculturen. Wij worden ingeschakeld als er in de samenwerking van een team uitdagingen liggen. Als niet alles zo loopt als dat zou moeten. Een van de dingen die als eerste duidelijk boven tafel moeten komen is of er wel écht sprake is van een team.

TEAM OF GROEP?

In de praktijk zien we dat er regelmatig over een ‘team’ wordt gesproken terwijl het eigenlijk gewoon om een ‘groep’ gaat. Op zich kun je je afvragen of dat nou erg is. Het wordt lastig wanneer teams geen echte teams zijn maar wel geacht worden als team te functioneren. Of andersom, als een team door het management behandeld wordt als een groep, kan dat een hoop verwarring en frustratie opleveren.

DUS WAT IS DAN HET VERSCHIL?

In een team hebben mensen elkaar nodig omdat het eindresultaat niet gerealiseerd kan worden op individueel niveau. Met andere woorden: door samen te werken kan een doel worden bereikt dat groter is dan eenieders individuele kennis, ervaring en kracht.

Een groep bestaat wanneer collega’s worden samengevoegd die verder niet afhankelijk zijn van elkaar voor de uitvoering van het werk. Dit kan zijn om administratieve redenen of om de ‘span of control’ beheersbaar te houden.

Zo waren wij een keer bij een klant die graag iets aan teambuilding wilde doen. Bij de intake werd mij algauw duidelijk dat het om een groep collega’s ging met hetzelfde werk maar dat ze verder niet afhankelijk van elkaar waren. Dat inzicht hielp en maakte ook duidelijk dat teamcoaching niet op z’n plek was. Ze waren collega’s. En als collega’s hielpen ze elkaar, namen ze diensten over bij ziekte of vakantie. Dus hebben we het gehad over collegialiteit en hoe ze dat vorm wilden geven. En omdat ze ook graag ervaringen wilden delen en van elkaar wilden leren, was intervisie een goed alternatief voor teamcoaching.

JUISTE VERWACHTINGEN MAAKT SAMENWERKEN MAKKELIJKER

Misschien eens iets om wat vaker bij stil te staan. Ben je lid van een groep of team? Of is er sprake van een tijdelijk samenwerkingsverband? En wat betekent dat voor wat je van elkaar mag verwachten of voor de vorm van overleggen. Wat er op de agenda staat en de stijl van leidinggeven?  Denk er eens over. Want als verwachtingen kloppen maakt het samenwerken in welke vorm dan ook zoveel makkelijker.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Dinga van Driel & Evi Vermeer