De wereld van verschil

De workshop de wereld van verschil. Mensen zijn visueel ingesteld. Het bekende plaatje dat meer zegt dan de duizend woorden. Onze gedragsstijlanalyses, leiden niet tot dikke en vaak ongelezen rapporten, maar tot een persoonlijke landkaart waarin al de namen van steden, rivieren, bergen of zeeën, kernwoorden zijn die op jouw gedragsstijl van toepassing zijn. Je brengt  jezelf dus letterlijk in kaart.

De wereld van verschil

Een Wereld van Verschil

De wereld van verschil
De kracht van associatieve cartografie is naast het visuele aspect, ook de makkelijke deelbaarheid ervan. Het is leuk om elkaars persoonlijke kaart te zien. In een oogopslag weet jij ook in welk deel van de Wereld van Verschil jouw vrienden of collega’s zich bevinden. Dat is niet alleen leuk, maar vooral ook interessant en leerzaam. Het laat zien of iemand extravert is of juist introvert, iemand voornamelijk vanuit gevoel en emotie denkt of doet, of juist erg rationeel en taakgericht is. Om elkaar snel en beter te leren kennen maar ook om elkaar beter te begrijpen is een blik op de persoonlijke kaart van iemand voldoende!

De wereld van verschil

Deze methodiek is gebaseerd op DISC. DISC staat voor de afkorting van de vier door William Marston gedefinieerde basisgedragsstijlen; Dynamisch, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Bij velen ook bekend om de kleuren die aan deze stijlen zijn gekoppeld; Rood, Geel, Groen en Blauw.

De Workshop Wereld van Verschil

Deelnemers vullen voorafgaand aan de workshop een korte vragenlijst in. Hier volgt een persoonlijk profiel uit wat in een persoonlijke landkaart met de eigen voorkeursstijl wordt weergegeven.  Deze persoonlijke landkaart krijgt elke deelnemer tijdens de workshop.

In de workshop (afhankelijk van de tijdskeuze) komt aan de orde:

 • Uitleg over het model
 • Inzicht in het landschap van gedrag
 • Samen met de collega’s door het landschap van gedrag lopen en het team letterlijk op de kaart positioneren
 • Dialoog over gedragsverschillen en de daarbij horende taal
 • Jezelf kennen/erkennen, gedrag herkennen en verbinden

Na de workshop is er:

 • Een groter bewustzijn van de kracht van de verschillende stijlen
 • Meer onderling begrip
 • Een gemeenschappelijke taal om gedrag te duiden
 • Meer effectiviteit in het team
 • Meer werkplezier
 • teambuilding

Praktisch:

Deze workshop de wereld van verschil is in te zetten voor teams van 2 tot meer dan 200 personen. De workshop wordt verzorgd door Dinga van Driel en/of door Evi Vermeer  zij zijn geaccrediteerde MapsTell Guide. Investering is afhankelijk van de grootte van de groep, het aantal dagdelen en het aantal deelnemers.