Vertrouwen als basis

Vertrouwen, de onmisbare basis van een team

Op elkaar bouwen en vertrouwen maakt succesvol

‘Vertrouwen is de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep’.

De foto laat een prachtig staaltje zien van hoe de hele groep afhankelijk is van elkaar. De brede basis van de pyramide staat symbool voor het vertrouwen dat de deelnemers in elkaar hebben. Zowel de sterke mensen onderop, als de lichtere in het midden en de lichtste bovenop kunnen alleen mét elkaar de pyramide bouwen. Ieder heeft zijn eigen taak en moet die snel en goed uitvoeren, zodat het geheel niet vroegtijdig ineen stort.

Voorwaarden voor vertrouwen

Vertrouwen kun je niet aanwijzen of vastpakken. Teamleden voelen of het er binnen het team wel of niet is. Maar hoe ontstaat het dan? Allereerst moeten teamleden zich veilig voelen. Veilig om te zijn wie of wat ze zijn. Veilig om zich kwetsbaar te durven opstellen. Veilig om hun mening te kunnen uiten. Dan ontstaat er een sfeer waarin iedereen gelijkwaardig is. In die sfeer maken teamleden afspraken, geven ze elkaar waardering en complimenten, leren ze van elkaar en mogen ze fouten maken. Iedereen weet wat zijn of haar rol is en weet dat de anderen hun taken zo goed mogelijk uitvoeren. 

Tip: Zorg voor diverse kwaliteiten

Is jullie team zo samengesteld, dat alle benodigde kwaliteiten aanwezig zijn? Dat jullie elkaars kwaliteit erkennen, aanvullen en elkaar daarin respecteren? Dat ieder lid zijn eigen plek heeft? Dat vergroot het onderling vertrouwen.

Tip: Communicatie als graadmeter

De manier van communiceren zegt veel over het vertrouwen binnen een team. Is iedereen open, oprecht, eerlijk, transparant? Luistert iedereen naar elkaar? Accepteren en respecteren jullie elkaar?

Tip: Bespreek de piramide

Zouden jullie samen een piramide kunnen bouwen? Wat is er, behalve vertrouwen, nog meer nodig voor die piramide? Bespreek dit met je team of vraag ons om een workshop hierover  te begeleiden. Dit zal de samenwerking verbeteren.

Tip: Doe de teamscan

Vertrouwen, het is een van de veertien aspecten die het functioneren van een team beïnvloeden. Wil je weten wat die andere aspecten zijn en hoe jouw team functioneert? Vul de Quickscan in.

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden om jouw team in kaart te brengen. Wil je meer weten neem dan zeker even contact met ons op.

De 14 aspecten van effectieve samenwerking

Hoezo is samenwerken leuk!?

Samenwerken is niet meer weg te denken uit organisaties. Maar hoe goed hebben we nu eigenlijk geleerd om samen te werken?

Samenwerken maakt afhankelijk

Als we moeten samenwerken, ontdekken we al snel hoe frustrerend het ook kan zijn om afhankelijk te zijn van anderen. En hoe irritant het soms is als iemand zich niet aan afspraken houdt en hoe ingewikkeld het is daarover iets over te zeggen. Samenwerken maakt immers afhankelijk, kwetsbaar en kost extra tijd en energie. Kortom, het is helemaal niet altijd leuk, het kan best lastig zijn en levert niet altijd op wat we ervan hoopten.

Investeren in samenwerking

Om samenwerken toch te laten slagen, is het van groot belang dat medewerkers écht bereid zijn om in een team te werken en in hun samenwerking te investeren. Dat betekent de tijd nemen elkaar te leren kennen, de verschillen in werkwijzen te onderzoeken en met elkaar te bespreken wat gaat helpen om met meer plezier en succes samen te kunnen werken.

Daarom bieden wij verschillende workshops aan die teams daarbij helpen.

Met een teamspel bijvoorbeeld onderzoeken de teamleden samen wat het team typeert en spelen de teamleden verschillende verrassende opdrachten. Of we brengen je team letterlijk in kaart met de MapsTell methode. Met persoonlijke landkaarten maken we in één oogopslag duidelijk waarin teamleden verschillen, waar grenzen liggen, welke zeeën en woelige wateren er zijn en waar de weg naar een betere samenwerking loopt.

Wij vertellen je graag meer over hoe jij kunt investeren in samenwerking in jullie team. Wil je meer weten neem dan zeker even contact met ons op.

Teambuilding en samenwerken

Investeer in de werksfeer!

Gifpijlen

Effectief communiceren is en blijft lastig voor de meeste mensen. Voordat je het weet, zeg je iets wat heel anders overkomt dan je bedoelt of hoor je iets wat de ander niet zegt en ga je in de verdediging. De Amerikaanse psycholoog John Gottman deed uitgebreid onderzoek naar communicatie. Wij werken veel met de theorie van Gottman. Hij ontdekte terugkerende vormen van communicatie die hij ‘gifpijlen’ noemt. Die zogenaamde gifpijlen kunnen een enorme impact hebben op de werksfeer.

Onderzoek van Harvard wijst uit dat wanneer er sprake is van een verziekte werksfeer en negatieve communicatie in een team:

  • 66% van de teamleden aangeeft minder efficiënt te werken
  • 80% aangeeft in beslag genomen te worden door piekeren over incidenten in het team,
  • bij 63% tijd verloren gaat met het vermijden van diegene waardoor ze zich aangevallen voelen en
  • bij 78% van de medewerkers hun betrokkenheid bij de organisatie aanzienlijk was gedaald.

Wat een verlies!

Herken ‘verziekende’ communicatie en verbeter de werksfeer

Ieder team herkent deze gifpijlen. Sommige mensen hebben een duidelijke voorkeur. Bij andere mensen hangt het af van de situatie. Het is goed om je bewust te zijn van de impact. Zolang gifpijlen opgevangen kunnen worden is het niet erg. In een werkrelatie waar genoeg positiviteit is, kunnen teams gifpijlen hebben. Maar als het evenwicht wegvalt door te veel negatieve communicatie, kunnen teams daar ziek van worden, letterlijk.

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden om de werksfeer binnen jouw team te verbeteren. Wil je meer weten neem dan zeker even contact met ons op.